Santander

És possible entendre els conceptes econòmics amb el nou portal Simple Finance

Redisseny de l’experiència d’usuari per al portal d’educació financera Simple Finance.

Què hem fet

_UX research
_Prototipatge
_Disseny d’UX
_Proves d’usuari

El resultat

Un portal amb més intuïtiu de navegació i una estratègia de contingut adaptada a les seves necessitats, augmentant la participació del curs, la lleialtat i la repetició de negocis.