Crédit Mutuel

Prioritzar les necessitats de l’usuari per apropar el concepte de banca d’assegurances

Crédit Mutuel va llançar un nou concepte de banc d’assegurances a través de l’adquisició d’un banc espanyol i una companyia d’assegurances.

En aquest context, es va demanar a Jelliby que dissenyés el nou entorn digital, tant el portal públic com el transaccional.

Què hem fet

_Definició de la nova estratègia digital del grup, basada en una anàlisi interna i externa exhaustiva.
_Disseny dels nous entorns digitals d’acord amb les últimes tendències d’UX i UI.
_Acompanyament de l’equip de desenvolupament de HeadQuarters per garantitzar la correcta implementació.

El resultat

_Llançament del nou portal públic i transaccional, que millora l’experiència de l’usuari i potencia la navegació i la conversió sota demanda.
_+20% en Temps a la pàgina
_+30% en Visualitzacions de pàgina per visita