Imagin

El potencial exponencial de la marca a xarxes socials

Transició d’un posicionament a xarxes socials centrat en esdeveniments i inspiració a les xarxes socials, que impulsen el posicionament de la marca, expliquen els productes i serveis, i es centren en la conversió.

Què hem fet

_Definició d’una nova estratègia de comunicació de xarxes socials.
_Execució de concursos, campanyes d’influencers, patrocinis i co-brandings.
_Manteniment i dinamització dels canals existents i apertura de nous.
_Anàlisi i reporting sobre els resultats.

El resultat

_ Readhesió i revitalització de la comunitat de xarxes socials.
_ Augment del 20% de seguidors en el primer any.
_ Millora de l’engagement dels continguts.